ข้อมูลทางกฎหมาย

trivago N.V.
Kesselstrasse 5 - 7
40221 Düsseldorf
Germany
กรรมการผู้จัดการ
Johannes Thomas, Jasmine Ezz, Andrej Lehnert, Robin Harries*
*คณะกรรมการกำกับดูแลของ trivago ได้แต่งตั้งขึ้นชั่วคราว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากผู้ถือหุ้น
แผนกลงทะเบียน
หอการค้าดัตช์
เลขทะเบียน
67222927
I.D. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เป็นไปตาม § 27 a UStG: DE 815 658 189
อีเมล
info@trivago.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
+49 (0) 211/3876 84 0000
เว็บไซต์
trivago | เว็บไซต์บริษัท