นโยบายความเป็นส่วนตัวของ trivago

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดที่โฮสต์โดย trivago N.V และบริษัทย่อย (เช่น เว็บไซต์การค้นหาโรงแรม, trivago magazine, เว็บไซต์บริษัท trivago, Business Studio, Hotel Manager ฯลฯ), แอพ trivago และจดหมายข่าว trivago (เรียกรวมกันว่า "บริการ")

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขณะใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนคุณได้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากคุณมีคำถามใดๆ หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ trivago โปรดติดต่อ info@trivago.co.th โดยระบุหัวข้อว่า ‘Privacy Query’

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี่เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในนโยบายนี้โดยละเอียดอยู่เสมอ

1. ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล คือ trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Germany โทรศัพท์: + 49-211-3876840000 อีเมล: info@trivago.co.th

2. ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองทางข้อมูล

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองทางข้อมูลที่ info@trivago.co.th โดยระบุหัวข้อว่า ‘Privacy Query’

3. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้

3.1 สิทธิทั่วไป

คุณมีสิทธิต่อข้อมูล การเข้าถึง การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้านการประมวลผล และการพกพาข้อมูล หากการประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ทุกเมื่อ

3.2 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 21(1) ของข้อบังคับการคุ้มครองทางข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป ฉบับที่ 2016/679 (“GDPR”) ให้คุณมีสิทธิในการคัดค้านได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากสถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะ สำหรับคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณขณะที่ข้อมูลของคุณได้รับการประมวลผลตามมาตรา 6(1)(e) หรือมาตรา 6 (1)(f) ของ GDPR ซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ หากคุณคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่เราจะมีเหตุผลที่มีน้ำหนักและชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่มีความสำคัญกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือถ้าการประมวลผลช่วยในการบังคับใช้ การใช้สิทธิ หรือการปกป้องการเรียกร้องตามกฎหมาย

3.3 สิทธิในการคัดค้านการตลาดทางตรง

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง มาตรา 21(2) ของ GDPR จะให้สิทธิแก่คุณในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรงดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ มาตรานี้ยังใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรงนั้น

หากคุณคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป

3.4 สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

คุณยังมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองทางข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขณะใช้บริการ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ในสถานการณ์เฉพาะที่คุณให้ความยินยอม หรือในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลสำหรับสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา หรือในสถานการณ์ที่คุณได้ขอให้เราดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเข้าทำสัญญา เราจะใช้ระบบดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ช่วยคุณหาโรงแรมที่เหมาะสมที่สุด
 • ให้ผลการค้นหาโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น
 • ให้บริการ ดูแลรักษาความปลอดภัย บำรุงรักษา และปรับปรุงบริการของเราสำหรับผู้ใช้ของเรา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาโรงแรมและการเดินทาง
 • ทำความเข้าใจวิธีใช้บริการของผู้ใช้ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้ของเรา
 • ทำการตลาดทางตรงให้แก่ผู้ใช้บริการของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการของเราหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ทำการโฆษณาที่เราและบุคคลภายนอกดำเนินการในบริการของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
 • วิจัยผู้ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในการใช้งานบริการของเรา และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา
 • ช่วยเหลือคุณในการจองโรงแรม
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย ป้องกันการโกง และระงับข้อพิพาท
 • ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบและแก้ไขอาชญากรรม

ขณะที่คุณใช้บริการของเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ วันเกิด
 • ข้อมูลประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ที่อยู่ IP, คุกกี้, ช่วงเวลาเชื่อมต่อ, ID อุปกรณ์, ตัวบ่งชี้การโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือ, วันที่และเวลาของการสอบถาม, เวลา, เนื้อหาคำขอ (หน้าเพจที่มีตัวตนจริง), สถานะการเข้าถึง/รหัสสถานะ HTTP, จำนวนข้อมูลที่โอน, เว็บไซต์ที่ได้รับคำขอ, ซอฟต์แวร์และเวอร์ชันของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เฟซ และภาษา
 • ข้อมูลที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณสามารถให้ได้
 • ข้อมูลตำแหน่งอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูล GPS และข้อมูลทางตำแหน่ง
 • ข้อมูลประจำตัวทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบที่คุณมีกับบริการของเรา รวมถึงรายละเอียดที่คุณป้อนเมื่อคุณทำการค้นหาโดยใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองที่พักที่คุณทำ เช่น โรงแรม วันที่ และราคา
 • รายละเอียดความปลอดภัย เช่น รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เมื่อคุณใช้บริการของเราและคลิกลิงก์ไปยังข้อเสนอที่พักที่ระบุไว้ในบริการของเรา เว็บไซต์ที่ทำการจองออนไลน์ที่เสนอนั้นอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจอง หรือการจองที่ตามมาที่คุณทำบนเว็บไซต์การจองออนไลน์

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้รับประเภทต่อไปนี้:

 • บริษัทย่อยที่เราเป็นเจ้าของทั้งหมด
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้งและพื้นที่จัดเก็บ ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการการสื่อสาร ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการโกง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและการชำระเงิน ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ การโฆษณา และการตลาด ผู้ให้บริการเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้อื่น และห้ามใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลอิสระ เช่น บริการด้านความปลอดภัยและป้องกันการโกง และผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด
 • พันธมิตรทางธุรกิจหรือบริษัทในเครือที่เราอาจร่วมเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นบริการที่นำเสนอผ่านบริการของเราร่วมกับบุคคลที่สามอื่นๆ
 • ซัพพลายเออร์การเดินทางที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น โรงแรม สายการบิน รถเช่า ประกันภัย เจ้าของที่พัก คู่มือการเดินทาง หรือผู้ให้บริการกิจกรรม
 • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และดำเนินคดีกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐหรือสาธารณะ และเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชน
 • เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมขององค์กร เช่น การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์

5. การติดต่อทางอีเมลหรือแบบฟอร์มการติดต่อ

เมื่อคุณติดต่อเราทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ เราจะจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ที่อยู่อีเมลของคุณ อาจเป็นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) เพื่อให้เราสามารถตอบคำถามของคุณได้ ตราบใดที่เราใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเราเพื่อขอข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการติดต่อคุณ เราได้ระบุไว้เสมอว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่บังคับกรอก ข้อมูลนี้จะช่วยยืนยันคำถามและปรับปรุงการจัดการคำขอของคุณ ข้อความของคุณอาจจะเชื่อมโยงกับการดำเนินการต่างๆ ของคุณบนเว็บไซต์ trivago ข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองของคุณและทำความเข้าใจความคิดเห็นของคุณเท่านั้น ข้อความในข้อมูลนี้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยความสมัครใจและความยินยอมของคุณ ตามมาตรา 6 วรรค 1a ของ GDPR ในกรณีที่ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร (เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ) คุณยังยอมรับว่าเราอาจติดต่อคุณผ่านทางช่องทางการสื่อสารนี้เพื่อตอบคำขอของคุณได้ตามความเหมาะสม คุณสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ในอนาคตได้ทุกเมื่อ

เราจะลบข้อมูลที่เกิดขึ้นในบริบทนี้หลังจากที่ไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกอีกต่อไป หรือจำกัดการประมวลผลหากมีข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาตามกฎหมาย

6. จดหมายข่าว

6.1 ข้อมูลทั่วไป

เมื่อคุณให้ความยินยอมตามมาตรา 6(1)(a) GDPR คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเราซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอเกี่ยวกับบริการของเราและจากบุคคลที่สาม ในการสมัครจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้วิธี “สมัครเข้าร่วมสองชั้น” ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่คุณได้สมัครแล้ว เราจะส่งอีเมลหาคุณไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ซึ่งเราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการรับจดหมายข่าว หากคุณไม่ยืนยันการสมัครของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ข้อมูลของคุณจะถูกล็อคและลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

นอกจากนี้ เราจะบันทึกที่อยู่ IP ที่คุณใช้และเวลาในการสมัครและยืนยัน วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการตรวจสอบการสมัครของคุณและเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ถ้าจำเป็น

ในการส่งจดหมายข่าว เราต้องการเพียงที่อยู่อีเมลของคุณเท่านั้น การระบุข้อมูลเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและจะนำไปใช้เพื่อระบุถึงคุณเป็นการส่วนตัว หลังจากที่คุณได้ยืนยันแล้ว เราจะบันทึกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าวให้คุณ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายคือมาตรา 6(1)(a) GDPR

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ในอีเมลจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองทางข้อมูลของเรา

6.2 การติดตามจดหมายข่าว

เราใช้เว็บบีคอน หมายเลขติดตาม และเทคโนโลยีอื่นเพื่อติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบของคุณกับจดหมายข่าว ข้อมูลนี้จะจัดสรรไปยังอีเมลของคุณและ ID นามแฝง เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อปรับแต่งจดหมายข่าวให้กับคุณ โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณจะขึ้นอยู่กับการโต้ตอบที่คุณมีกับจดหมายข่าว บริการของเรา และเว็บไซต์และแอพของบุคคลที่สาม

คุณสามารถคัดค้านการดำเนินการนี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูลที่ให้ไว้ในอีเมลจดหมายแต่ละฉบับหรือโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองทางข้อมูลของเรา

การติดตามจดหมายข่าวยังไม่สามารถทำได้หากคุณได้ปิดการใช้งานการดูรูปภาพเป็นค่าเริ่มต้นในแอพพลิเคชั่นอีเมลของคุณ ในกรณีนี้ จดหมายข่าวจะไม่แสดงอย่างเต็มรูปแบบและคุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดได้ หากคุณแสดงภาพด้วยตนเอง จะมีการดำเนินการติดตาม

7. ฟังก์ชันเฉพาะของบริการ

7.1 บัญชีผู้ใช้ trivago

คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ trivago ได้ หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ trivago คุณจะได้รับการเข้าถึงแบบส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน และสามารถดูและจัดการข้อมูลที่คุณได้เก็บไว้ในบัญชีของคุณ การสร้างบัญชีผู้ใช้ trivago สามารถทำได้โดยสมัครใจ แต่อาจจำเป็นต้องสร้างเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของบริการของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ

หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ trivago เราจะส่งจดหมายข่าวและการตลาดทางตรงอื่นๆ ของเราให้แก่คุณ คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าว หรือลบบัญชีผู้ใช้ trivago ของคุณได้ทุกเมื่อ

คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ที่ trivago ของคุณ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือมาตรา 6(1)(a), (b) และ (f) ของ GDPR

7.2 Business Studio และ Hotel Manager

หากคุณใช้ Business Studio หรือ Hotel Manager คุณจะได้รับบัญชีส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน และสามารถดูและจัดการข้อมูลที่คุณจัดเก็บเอาไว้ในบัญชีนั้นได้ ผู้ประกอบการกิจการโรงแรมที่มีบัญชี Business Studio/ Hotel Manager ของ trivago สามารถได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของเครื่องมือนี้ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือมาตรา 6(1)(b) และ (f) ของ GDPR

7.3 trivago Express Booking หรือการจองแบบคลิกเดียว

เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการทำงาน trivago Express Booking หรือการจองแบบคลิกเดียว คุณสามารถเลือกที่จะสร้างบัญชีผู้ใช้ trivago และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในภายหลังเมื่อทำการจองโรงแรมอื่น เพื่อให้ขั้นตอนการจองง่ายขึ้นสำหรับคุณ เมื่อคุณตัดสินใจทำการจองกับโรงแรม เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการจองให้กับโรงแรม เพื่อให้โรงแรมสามารถดำเนินการจองได้ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลนี้คือมาตรา 6(1)(b) ของ GDPR หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอก EU คือมาตรา 49(1)(b)

7.4 ลิงก์ภายนอก

หากบริการของเราเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์หรือแอพอื่น ลิงก์ที่เปิดใหม่เหล่านั้นจะไม่ทำงานภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือแอพอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8. การใช้ปลั๊กอินโซเชียล

เว็บไซต์นี้จะใช้ปลั๊กอินโซเชียลของผู้ให้บริการ

ปลั๊กอินเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณและส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งจะรับประกันว่าผู้ให้บริการของปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ในตอนแรกมาตรการเหล่านี้จะถูกปิดใช้งานเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กอิน ปลั๊กอินจะไม่ถูกเปิดใช้งานจนกว่าคุณจะคลิกที่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง และโดยการทำเช่นนั้น เท่ากับคุณให้ความยินยอมให้มีการส่งข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้ปลั๊กอินคือมาตรา 6(1)(a) ของ GDPR

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ปลั๊กอินจะยังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ และส่งข้อมูลนั้นไปยังเครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ปลั๊กอินโซเชียลที่เปิดใช้งานแล้วจะกำหนดคุกกี้ด้วยตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (Unique identifier) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง วิธีนี้จะช่วยให้เครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลสามารถสร้างโปรไฟล์พฤติกรรมผู้ใช้ของคุณได้ ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลก็ตาม หากคุณเป็นสมาชิกของเครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลและลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ในระหว่างเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์จะสามารถลิงก์กับโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลได้ เราไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดขอบเขตว่าเครือข่ายของปลั๊กอินโซเชียลจะประมวลผลข้อมูลใดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต ลักษณะ และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนสิทธิและตัวเลือกในการตั้งค่าสำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองทางข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโซเชียลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

9. การเชื่อมต่อกับ Facebook

เราเสนอตัวเลือกให้คุณในการสมัครและการลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชี Facebook ของคุณ หากคุณสมัครผ่านทาง Facebook ทาง Facebook จะขออนุญาตคุณในการให้ข้อมูลบางอย่างในบัญชี Facebook ของคุณกับเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อให้มีการตรวจสอบตัวตนและเพศของคุณได้ ตลอดจนสถานที่ตั้งทั่วไป ลิงก์ไปยังโปร์ไฟล์ Facebook, เขตเวลา, วันเดือนปีเกิด, รูปภาพโปรไฟล์, ข้อมูลการ "Like" และรายชื่อเพื่อนของคุณ

ข้อมูลนี้ Facebook จะเป็นผู้เก็บรวบรวมและส่งถึงเรา คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เราได้รับจาก Facebook ผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชี Facebook ของคุณ

ข้อมูลนี้จะนำมาใช้เพื่อสร้าง ระบุ และปรับแต่งบัญชีให้เหมาะสมสำหรับคุณ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายคือมาตรา 6 วรรค 1 a, b และ f ของ GDPR

หากคุณสมัครกับเราผ่านทาง Facebook บัญชีของคุณจะเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของคุณโดยอัตโนมัติ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราจะถูกแชร์ไปบน Facebook และเผยแพร่บนไทม์ไลน์และฟีดข่าวของคุณ หากมี

10. การใช้คุกกี้

คุกกี้จะถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่ใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณที่กำหนดให้กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และผ่านทางตำแหน่งที่มีการกำหนดคุกกี้เพื่อเพิ่มข้อมูลบางอย่าง โดยจะทำหน้าที่ในการทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถระบุตัวตนคุณในการเข้าชมในภายหลังได้

เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้ ซึ่งมีขอบเขตและฟังก์ชั่นตามที่อธิบายดังต่อไปนี้

10.1 คุกกี้ชั่วคราว (Transient cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคุกกี้เซสชันเป็นการเฉพาะเจาะจง คุกกี้เหล่านี้จะบันทึก "รหัสเซสชัน" ที่มีคำขอต่างๆ จากเบราว์เซอร์ของคุณที่สามารถกำหนดไปยังเซสชันร่วมกันได้ วิธีนี้จะทำให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของคุณได้อีกครั้งเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้เซสชันจะถูกลบเมื่อคุณออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

10.2 คุกกี้ถาวร (Persistent cookies)

คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามคุกกี้แต่ละประเภท คุณสามารถลบคุกกี้ในการตั้งค่าความปลอดภัยของเบราว์เซอร์ของคุณได้ทุกเมื่อ

10.3 แฟลชคุกกี้ (Flash cookies)

แฟลชคุกกี้ที่ใช้จะไม่ได้รับการเก็บรวบรวมผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ แต่จะได้รับการเก็บรวบรวมผ่านปลั๊กอินแฟลชของคุณ นอกจากนี้ เราจะใช้ออบเจกต์การจัดเก็บข้อมูล HTML5 ที่บันทึกไว้บนเทอร์มินัลของคุณ ออบเจกต์เหล่านี้จะบันทึกข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ขึ้นกับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้และไม่มีวันหมดอายุโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการให้มีการประมวลผลแฟลชคุกกี้ คุณต้องติดตั้ง Add-on ที่เหมาะสม เช่น "Privacy Badger” สำหรับ Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) หรือ Adobe Flash Killer Cookie สำหรับ Google Chrome คุณสามารถปิดกั้นการใช้ออบเจกต์การจัดเก็บข้อมูล HTML5 โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเป็นโหมดส่วนตัว นอกจากนี้ เรายังขอแนะนำให้คุณลบคุกกี้และประวัติในเบราว์เซอร์ของคุณด้วยตนเองเป็นประจำ

10.4 การปิดกั้นคุกกี้

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์และแอพของคุณได้ตามต้องการ เช่น ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ของบุคคลภายนอกหรือคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ในกรณีนี้

10.5 ระยะเวลาการเก็บรักษา

ระยะเวลาการเก็บรักษาคุกกี้นั้นแตกต่างกันไปและสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเบราว์เซอร์ของคุณ

11. การวิเคราะห์

เราใช้บริการที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้กับบริการของเรา เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมบริการของเรา ข้อมูลใดที่ได้รับการร้องขอมากที่สุด และวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับบริการของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะรวมถึงเว็บไซต์ของผู้อ้างอิงที่มีการเข้าถึงหน้าเพจย่อยใดในบริการของเราและบ่อยเพียงใด และระยะเวลาที่มีการดูหน้าเพจ การดำเนินการนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในบริการของเรา และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา มีการใช้ข้อมูลนามแฝง หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับข้อมูลในส่วนนี้คือมาตรา 6(1)(f) GDPR

11.1 Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นการบริการในการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google Inc การใช้งานนี้จะครอบคลุมถึงโหมดการดำเนินงาน Universal Analytics ซึ่งทำให้สามารถกำหนดข้อมูล เซสชัน และการโต้ตอบจากอุปกรณ์หลายเครื่องไปยังรหัสผู้ใช้ที่แบบนามแฝงและวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้จากอุปกรณ์ต่างๆ

Google Analytics ใช้คุกกี้ที่อนุญาตให้วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้ผ่านการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและเก็บรักษาไว้ที่นั่น อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดใช้งานการไม่ระบุตัวตนของ IP ในเว็บไซต์นี้ จะมีการตัดที่อยู่ IP ของคุณล่วงหน้าภายในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือรัฐภาคีอื่น ๆ ที่เป็นภาคีของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป เฉพาะในกรณียกเว้นเท่านั้นที่ที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและได้รับการตัดข้อมูลที่นั่น ที่อยู่ IP ที่ส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณในบริบทของ Google Analytics จะไม่ได้รับการรวมเข้ากับข้อมูลอื่นของ Google โดย Google จะใช้ข้อมูลในคำสั่งของผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้สามารถรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และสามารถจัดหาบริการอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้ Google Analytics คือมาตรา 6 วรรค 1 f ของ GDPR ข้อมูลที่เราส่งและเชื่อมโยงกับคุกกี้ ข้อมูลผู้ใช้ (เช่น ID ผู้ใช้) และรหัสส่งเสริมการขายจะถูกลบหลังจากผ่านไป 14 เดือนหลังจากการใช้บริการของเราครั้งสุดท้าย ข้อมูลที่ระยะเวลาในการจัดเก็บได้หมดอายุลงแล้วจะถูกลบโดยอัตโนมัติเดือนละครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและการปกป้องข้อมูลดูได้ ที่นี่>

คุณสามารถปิดกั้นไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดกั้นข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้และเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมและประมวลผลโดย Google โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง ซอฟต์แวร์นี้ คุกกี้แบบเลือกไม่เข้าร่วมจะป้องกันการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณในอนาคตเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ในการปิดกั้นไม่ให้มีการเก็บรวบรวม Universal Analytics จากอุปกรณ์ต่างๆ คุณต้องทำการเลือกไม่รับบนระบบที่ใช้ทั้งหมด กำหนดคุกกี้แบบเลือกไม่เข้าร่วมโดยคลิกที่นี่: ปิดใช้งาน Google Analytics

11.2 Hotjar

เว็บไซต์นี้จะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในบริการนี้โดยใช้เทคโนโลยีจาก Hotjar Ltd ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์การใช้งานภายใต้นามแฝง สามารถใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ เราจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมด้วยเทคโนโลยี Hotjar มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนผู้เข้าใช้เป็นการส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ และจะไม่นำไปรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของนามแฝงโดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งของบุคคลดังกล่าวนั้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ Hotjar ได้ ที่นี่

11.3 ข้อเสนอแนะ

เรามีจุดประสงค์ในการปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์นี้ เราจึงใช้ ‘Usabilla’’ จาก Usabilla B.V., Amsterdam, NL เพื่อการสำรวจผู้ใช้ บริการนี้จะใช้คุกกี้ที่สร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ Usabilla เพื่อส่งและประมวลผลข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณแบบไม่ระบุตัวตนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Usabilla ที่ https://usabilla.com/privacy/

12. การโฆษณา

พาร์ทเนอร์ด้านโฆษณาของเราและเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการโฆษณาที่มีการปรับแต่งและไม่มีการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลในบริการของเรา บริการโซเชียลมีเดีย และบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราและผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก เราจะใช้คุกกี้ เทคโนโลยีอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนโฆษณาออนไลน์และเครือข่ายโฆษณาในการทำเช่นนี้ เมื่อคุณยินยอมให้มีการใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด เราจะนำรายละเอียดของการโต้ตอบที่คุณมีกับบริการของเราไปแบ่งปันกับพาร์ทเนอร์ด้านโฆษณาของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาที่มีการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล หากคุณไม่ได้ยินยอมให้มีการใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด บุคคลภายนอกก็อาจยังคงแสดงโฆษณาต่อคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา อย่างไรก็ตาม โฆษณานี้จะไม่มีการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล

พาร์ทเนอร์ด้านโฆษณาของเราบางรายจะให้ตัวเลือกในการไม่เข้าร่วม (ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ด้านล่าง) ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้พวกเขาใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณา คุณยังสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาบางอย่างโดยการใช้ลิงก์ต่อไปนี้

หรือคุณสามารถปิดกั้นคุกกี้ไม่ให้ได้รับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณและการตั้งค่าแอพ หรือโดยไม่ยินยอมให้มีการใช้คุกกี้เพื่อการตลาดและการโฆษณา

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรโฆษณาต่อไปนี้ (ลิงก์จะนำคุณไปสู่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขานโยบายความเป็นส่วนตัวและการเลือกไม่รับโซลูชั่น): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager, Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker

12.1 Google AdWords และการติดตาม Conversion

เราจะวางโฆษณาดิสเพลย์ของ Google AdWords และใช้การติดตาม Conversion ของ Google เพื่อวัตถุประสงค์ของโฆษณาออนไลน์ส่วนบุคคลตามความสนใจและตำแหน่งที่ตั้ง

จะมีการแสดงโฆษณาตามคำค้นหาบนเว็บไซต์ใน เครือข่ายโฆษณา Google

เมื่อผู้ใช้คลิกที่โฆษณา Google จะวางคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคุกกี้ โปรดดูคำชี้แจงของ Google ในสถิติของเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ด้วยการใช้เทคโนโลยีนี้ Google และเราในฐานะลูกค้าของ Google จะได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ได้คลิกโฆษณาและถูกนำไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีนี้จะนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาเท่านั้น เราจะไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้เราระบุผู้เข้าชมได้เป็นการส่วนตัว สถิติที่ Google ให้แก่เรา ได้แก่ จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้คลิกที่โฆษณาใดโฆษณาหนึ่งของเรา และเรื่องที่ว่ามีการนำผู้ใช้ไปยังหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราที่มีแท็ก Conversion หรือไม่ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง สถิติเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามว่าคำค้นหาใดทำให้โฆษณาของเราได้รับคลิกบ่อยที่สุด และโฆษณาใดทำให้ผู้ใช้ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ

หากคุณไม่ต้องการสถิตินี้ คุณก็สามารถยับยั้งการจัดเก็บคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น โดยการใช้การตั้งค่าในเบราว์เซอร์หรือแอพของคุณ หากคุณดำเนินการเช่นนั้น การเยี่ยมชมของคุณก็จะไม่รวมอยู่ในสถิติของผู้ใช้

นอกจากนี้ คุณยังมีสามารถเลือกประเภทของโฆษณา Google หรือปิดการใช้งานโฆษณาตามความสนใจบน Google ผ่าน การตั้งค่าโฆษณา หรือคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ของบุคคลภายนอกโดยการใช้เครื่องมือการเลือกไม่ใช้ของโครงการริเริ่มโฆษณาเครือข่าย

12.2 Google Dynamic Remarketing

เราใช้ฟังก์ชั่นรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิกของ Google AdWords ในเว็บไซต์ของเรา เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถวางโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติที่มุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา โฆษณาจะได้รับการมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณคลิกในระหว่างการเข้าชมครั้งล่าสุดในเว็บไซต์ของเรา

Google ใช้คุกกี้เพื่อสร้างโฆษณาตามความสนใจ ในขั้นตอนนี้ โดยทั่วไป Google จะจัดเก็บข้อมูล เช่น คำร้องขอในเว็บของคุณ ที่อยู่ IP ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ ตลอดจนวันที่และเวลาของคำขอของคุณ ข้อมูลนี้จะมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแผนที่เบราว์เซอร์ของเว็บไปยังอุปกรณ์บางอย่างเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนบุคคลได้

หากคุณไม่ต้องการได้รับโฆษณาที่อ้างอิงตามผู้ใช้จาก Google คุณสามารถปิดใช้งานตำแหน่งการแสดงผลโฆษณาโดยใช้การตั้งค่าโฆษณาของ Google

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคุกกี้ของ Google โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

12.3 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสำหรับครอบครัวบน Facebook

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองบน Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) สำหรับ Facebook และ Instagram ได้รับการนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาออนไลน์ที่อิงตามการใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ไม่สามารถย้อนคืนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ (แฮชทั้งหมด) จะได้รับการสร้างขึ้นจากข้อมูลการใช้งานของคุณซึ่งจะสามารถถูกส่งไปยัง Facebook เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการตลาด จะมีการกำหนดคุกกี้ของ Facebook ในขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการเช่นนั้น จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ (เช่น พฤติกรรมการท่องเว็บ หน้าเพจย่อยที่เข้าชม เป็นต้น) ที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการจัดเก็บและใช้เพื่อการปรับทางภูมิศาสตร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลและการใช้ข้อมูล ตลอดจนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook และ Instagram

13. การรับส่งข้อมูล

เมื่อเราใช้ผู้ให้บริการที่ประมวลผลข้อมูลนอก EU/EEA เราก็จะใช้มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นมาตรฐานซึ่ง EU นำไปใช้ การตัดสินใจในเรื่องความเพียงพอของ EU สำหรับการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EU

14. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้การป้องกันทางเทคนิคและการดำเนินงานอย่างละเอียดเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณจากการดำเนินการ สูญหาย ถูกทำลาย หรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยเจตนา มาตรการความปลอดภัยของเราได้รับการตรวจสอบเป็นประจำและอัพเดทด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

15. การจัดเก็บข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับคุณในการใช้บริการของเราเพื่อให้บริการของเราแก่คุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เราจะปกปิดและ/หรือรวบรวมข้อมูลของคุณ หากเราตั้งใจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเชิงวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น

16. สัญญาณห้ามติดตามและกลไกใดๆ ที่คล้ายกัน

เราไม่มีมาตรฐานปฎิบัติใช้ เราจึงไม่กระทำการใดๆ ที่ตอบสนองต่อสัญญาณห้ามติดตามเหล่านี้

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2020